jerzyprzeradowski

Przyjmowanie uwag i krytyki

Przyjmowanie uwag – poradnik do obiegu (pdf) >>

Warsztaty ze Słowem (pdf) >> 

 

Fragment z ww. poradnika:

Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
Każdy z nas z pewnością doświadczył, jak trudną sztuką jest zarówno wyrażanie krytyki wobec innych, jak i
przyjmowanie jej samemu. Informacje krytyczne trzeba usłyszeć, zrozumieć, być może zmienić coś w swoim
postępowaniu, a także zachować dobre stosunki między krytykującym a krytykowanym.
H.Hamer(1994) przedstawia listę rad i zaleceń, jakimi warto się kierować przy wyrażaniu i przyjmowaniu
krytyki.

Przekazywanie uwag krytycznych:
1. Wypowiadaj zarzuty bezpośrednio do osoby zainteresowanej i tylko w cztery oczy
2. Nie porównuj krytykowanego zachowania z innym, to poniża
3. Wypowiadaj zarzut jak najszybciej po fakcie
4. Gdy rozmówca przyjął zarzut do wiadomości, nie powtarzaj tego-to upokarza
5. Krytykuj tylko zachowania, które da się zmienić
6. Nie podkreślaj dodatkowo niezadowolenia grymasem
7. Naraz wypowiadaj tylko jeden zarzut – kumulowanie zarzutów denerwuje i sprawia, że przestaje się
słuchać w ogóle! (częste u młodzieży bombardowanej zazwyczaj krytycznymi uwagami)
8. Unikaj złośliwości oraz sarkazmu
9. Nie pytaj o motywy krytykowanego zachowania i nie próbuj ich odgadywać
10. Unikaj słów „nigdy” i „zawsze” – przesada nie sprzyja wiarygodności.
11. Jeśli nie chwalisz dużo i często, nie spodziewaj się przyjęcia twojej krytyki do wiadomości. To nie
tyle zasada, co warunek skuteczności krytyki.

Przyjmowanie uwag krytycznych:
1. Zachowaj spokój i daj do zrozumienia, że słuchasz
2. Patrz w oczy
3. Staraj się zrozumieć, o co krytykującemu chodzi-nie broń się
4. Nie przypisuj rozmówcy pobudek wrogich względem Ciebie
5. Nie zmieniaj tematu
6. Nie krytykuj osoby, która Cię krytykuje
7. Nie mów krytykującej Cię osobie, że jest przewrażliwiona
8. Nie dowcipkuj
9. Nie przypisuj rozmówcy tego, czego nie powiedział
10. Pod koniec rozmowy daj do zrozumienia, że pojąłeś zarzut
11. Daj sobie czas na uspokojenie się, uporządkowanie myśli i rozważenie sensowności zarzutów, zanim
ewentualnie podejmiesz dyskusję na ten temat

 

[wptpa id=”23″]