jerzyprzeradowski

Rozwód i ponowne małżeństwo

W tym nieujednoliconym temacie przedstawiam biblijny materiał dowodowy na podstawie którego można wyciągać dalsze wnioski;

Mt. 19:6

Mt. 19:9

Łk. 16:18

1Kor. 7:11
Świetny artykuł „Małżeństwo i rozwód” John R.W. Stotta    >>> 

Rozległe opracowanie z portalu chrześcijanie.info.pl >>>

Ankieta / test upamiętania dla osoby rozwiedzionej z własnej winy i znajdującej się w ponownym związku małżeńskim    >>>

Zestawienia dla kobiety, która po zdradzie i rozpadzie małżeństwa rozważała możliwość wejścia w ponowny związek w czasie, gdy jej exmąż był jeszcze samotny ale całkowicie nieskory do powrotu exżony    >>>